Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ qmincthailand.com (“บริษัท บริษัท เทรา ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ qmincthailand.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่าน เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่เราไม่ได้มีการจ้างหรือต้องจัดการ

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ qmincthailand.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ท่านเลือกใช้หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ qmincthailand.com หน้าเว็บไซต์ qmincthailand.com ของเราที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ qmincthailand.com ของเรา วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ qmincthailand.com โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ qmincthailand.com โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน) หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ระบบการทำงานบางตัวของเว็บไซต์ qmincthailand.com เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้เราไว้โดยที่ท่านรับรู้เมื่อท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ ประกาศเนื้อหา ทำการสั่งซื้อ หรือกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ qmincthailand.com

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ qmincthailand.com และบริการ ผู้ใช้ที่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีความจำเป็นสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเราได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถทำการลบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ qmincthailand.com หรือการบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อพันธมิตรหรือหุ้นส่วนของเรา และวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือลบบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์ qmincthailand.com ของท่านเป็นการถาวร ท่านสามารถทำได้โดยเข้าหน้าการตั้งค่าในบัญชีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ qmincthailand.com หรือทำการติดต่อเราตามความสะดวก

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ยุติข้อพิพาท และเพื่อการบังคับใช้สัญญาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บต่อไปหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่รวมขึ้นที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้งไปแต่เราจะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ข้อมูลที่ท่านให้กับเราอาจเข้าถึงได้โดยบริษัทที่ดำเนินการเพื่อเราตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุมัติจากท่าน

ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยในกรณีที่กฎหมายบังคับหรืออนุญาต

ในกรณีที่ท่านยินยอมเมื่อให้รายละเอียดของท่านแก่เรา เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของเรา ติดต่อท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ พวกเขาอาจติดต่อท่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร รวมทั้งทางอีเมล หากท่านเปลี่ยนใจที่จะติดต่อบริษัทเหล่านี้ในอนาคต โปรดแจ้งให้เราทราบ

ความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านในฐานข้อมูลของเราจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และจากการประมวลผลที่ผิดกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลาย และความเสียหาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และสกุลเงินของข้อมูลของท่านในฐานข้อมูลของเรา

การเข้าถึง การอัปเดตข้อมูล และการลบข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและเมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและข้อมูลเพียงพอที่จะอนุญาตให้เราระบุข้อมูลของท่าน เราจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บไว้ให้ท่าน ท่านอาจขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเราจะแจ้งให้ผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น หากพบว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือเก็บไว้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะแก้ไขหรือลบมันออกไป หากท่านต้องการทำสิ่งนี้ โปรดติดต่อเรา เราไม่เรียกเก็บเงินสำหรับการปฏิบัติตามคำขอแก้ไข อย่างไรก็ตาม สำหรับคำขอข้อมูล เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากท่านเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ และท่านควรไปที่หน้าเว็บนี้เพื่อรับทราบนโยบายปัจจุบันเป็นครั้งคราว หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ท่านอาจได้รับแจ้งทางอีเมลตามความเหมาะสม

นโยบายคุกกี้สำหรับเว็บไซต์

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ฝังอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้ คุกกี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ทางเจ้าของเว็บไซต์ เราใช้คำว่า “คุกกี้” เช่น แฟ้มบันทึก (Log files), พิกเซลแท็ก เป็นต้น

2. คุกกี้ประเภทใดบ้างที่ใช้ในเว็บไซต์ของ qmincthailand.com เราใช้คุกกี้ชนิดต่อไปนี้

2.1 คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวัด และวิเคราะห์วิธีการที่ท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้งานของท่าน

2.2 คุกกี้จดจำความชอบของลูกค้า

เมื่อท่านทำการสำรวจเว็บไซต์ของเรานั้น คุกกี้เหล่านี้จะจดจำความชอบของท่าน (เช่น ภาษา หรือสถานที่ที่ท่านใช้งาน) รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้จัดเตรียมให้กับเรา ดังนั้น เราจึงสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับประสบการณ์ใช้งานของท่าน และช่วยให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน

3. การจัดการการตั้งค่าคุกกี้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้นคุกกี้ หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอาคุกกี้จากเว็บไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุกกี้ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของคุกกี้ หรือการเอาคุกกี้ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้นท่านลักษณะของบางอย่างเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน เช่น

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Safari for ios
  • Chrome for android
  • Chrome for ios

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเพจนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เราจะปรับปรุงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ qmincthailand.com ให้เป็นปัจจุบัน

การปิดคุกกี้

แน่นอน ท่านยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ได้ นั่นคือทางเลือกของท่าน อาจหมายความว่าบางส่วนของเว็บไซต์ไม่ทำงานเช่นเดียวกับถ้าท่านอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ – แต่จะไม่หยุดท่านจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่านจริงๆ ท่านสามารถปิดคุกกี้ได้ สิ่งที่ท่านต้องทำคือปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน เพียงคลิกที่ “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้

ติดต่อสอบถาม

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อสงสัย และคำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของท่าน กรุณาส่งไปที่ admin@terafb.com

TERA FOOD&BAVERAGE.CO., LTD.

เลขทะเบียน: 0305549000676 นครราชสีมา – ประเทศไทย

ที่อยู่จดทะเบียนสำนักงาน: 555 หมู่ 5 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280