Skip to content

หลังจากดื่มเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัด QminC หมดขวดแล้ว อย่าเพิ่งรีบทิ้ง! เพราะเราตั้งใจออกแบบขวดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ทุกส่วนประกอบของขวด QminC จึงสามารถนำไปชุบชีวิตใหม่ที่โรงงานรีไซเคิลในบ้านเราได้

STEP 1

เริ่มจากการตัดฉลากพลาสติกออก รวบรวมให้กับจุดรับขยะรีไซเคิล หรือแพ็คส่งไปให้ศูนย์รับรีไซเคิลต่างๆ เช่น กลุ่ม Trash Hero, Precious Plastic หรือกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับพลาสติก ให้พวกเขานำไปหลอมทำเป็นเม็ดพลาสติกรียูสในกระบวนการผลิตพลาสติกต่อไป ส่วนบ้านใครมีขวดน้ำพลาสติกพร้อมทิ้ง ลองอัดฉลากพลาสติกบรรจุลงในขวด เมื่อเก็บรวบรวมจนแน่นขวดแล้วก็แพ็คส่งไปให้องค์กรที่เปิดรับบริจาคเพื่อนำไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างอย่าง eco bricks ต่อไป

STEP 2

เก็บฝาสีแดงเอาไว้ และใช้กรรไกรตัดห่วงที่ปากขวดออกมาให้เรียบร้อย เราสามารถส่งวัสดุอลูมิเนียมทั้งสองชิ้นนี้ไปให้มูลนิธิขาเทียม เพื่อนำไปหลอมและขึ้นรูปเป็นส่วนประกอบของขาเทียมข้างใหม่ได้ 

STEP 3

ขวดแก้วสีใสส่งต่อไปยังจุดรับขยะรีไซเคิลใกล้บ้านหรือคุณลุงซาเล้งที่มารับของถึงที่ อย่าลืมล้างขวดแก้วให้สะอาดและผึ่งลมให้แห้งด้วยนะ ที่สำคัญ การแยกขวดแก้วสีใสออกจากขวดแก้วสีอื่นๆ ยังช่วยลดภาระการคัดแยกในโรงงานรีไซเคิล ทำให้กระบวนการแปรรูปขวดสะดวกมากยิ่งขึ้น

รักสุขภาพและรักโลกไปพร้อมกันได้ แค่ช่วยชุบชีวิตขวดเปล่าใบเก่าให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง
ดื่ม QminC ครั้งต่อไป อย่าลืมล้าง แยก แล้วส่งชิ้นส่วนต่างๆ ไปรีไซเคิลเพื่อช่วยกันลดขยะนะ!